Jag intresserar mig för tid och minnen, olika upplevelser av tid, rörelse, hur icke-linjär tiden kan upplevas. Jag vill ta vara på det viktigaste vi har här och nu – den korta stunden i vardagen som utgör kärnan i allt, och samtidigt känna mig connectad med något långt borta. För mig bär måleriet på en närvaro där det här upplösandet av tid sker.

Jag tror på att motionera våra sinnen och hjärtan, och att vi behöver öva på att se varandra och vår omgivning. Jag tycker om att måleriet bjuder in till att ta sig tiden att se, att det handlar så mycket om blicken, ett språk genom färg men också ett språk genom blickens rörelse. 

I arbetsprocessen tycker jag om att pendla fram och tillbaka mellan att leda målningen i en riktning och att låta mig ledas av målningen, att det är där något uppstår, i rörelsen. Jag trivs med den fysiska upplevelsen av pigmenten, att målningen är något som påverkar rummet som inte går att stänga av, som alltid i tysthet befinner sig i ett ständigt pågående.Oli Svenblad
F. 1985, Bosatt och verksam i Stockholm
Utbildad på Konstfack

CV och portfolio finns tillgängligt på begäran.