Oli Svenblad (f. 1985)
Bosatt och verksam i Stockholm
Utbildad på Konstfack

CV och portfolio finns tillgängligt på begäran.